ایزولاتورهای الاستومری

طراحی و ساخت ایزولاتورهای الاستومری برای مقاوم سازی و طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله
Development of Elastomeric Bearings for Design and Rehabilitation of Structural Systems Subjected to Seismic Hazards