اولین موتور جستجوی مشاغل ایرانی کشور

با توجه به وضعیت شیوع ویروس منحوس کرونا و مشکلات مشاغل فروشگاهی / خدماتی کشور به سبب تعطیلی های پیاپی، اولین سامانه جامع فروشگاهی آنلاین کشور با رویکرد حمایت از فروشگاه ها و مشاغل طراحی و پیاده سازی شد، در این سامانه به هر فروشگاه یک صفحه اختصاصی تعلق می گیرد و فروشگاه ها می توانند محصولات و خدمات خود را ارائه نمایند، مشتریان بر اساس موقعیت جغرافیایی خود نسبت به جستجوی فروشگاه های مورد نظر خود اقدام می کنند