انواع پیچ و مهره‌های خاص

در برخی قطعات و سیستم‌ها، بنا به نیاز، از پیچ و مهره‌ یا فیتینگ‌های خاصی که عموماً سفارشی‌سازی شده‌اند و قطعه استاندارد محسوب نمی¬شوند، استفاده شده است. اغلب با توجه به کم مصرف بودن و یا توقف تولید این فستنرها، عملیات تعمیر و نگهداری سیستم‌های مربوطه دچار وقفه یا چالش می‌شود. مهندسی معکوس دقیق و تولید این قطعات، نیازی مبرم و شایسته بومی‌سازی می باشد.