انواع برد پردازشگر سیگنال و تصویر

طراحی و ساخت سخت افزار، نرم افزار و سیستم عامل مورد نیاز برای کاربرد¬های پردازش سیگنال، پردازش تصویر، اتوماسیون و مهندسی پزشکی.