اندازه گیری اکسیژن خون

از این دستگاه برای اندازه گیری میزان درصد اکسیژن خون و ضربان قلب افراد بیمار پر خطر و ارسال اطلاعات به افراد ذیصلاح استفاده می شود