اندازه گیری افت فشار و اصطکاک مسیر لوله کشی

در این فناوری طراحی و ساخت استند آموزشی جهت بررسی افت فشار و محاسبه ضریب اصطکاک در یک مسیر لوله کشی همراه با اتصالات و شیرآلات انجام شده است. همچنین تست دستگاه با عملکرد مناسب آن همراه بوده است.