الکتروسرجری

ترکیب سه تکنولوژی Electrosurgery+SMART Seal+SMART Ablation در یک پکیج این مجموعه را به کاملترین دستگاه موجود در بازار تبدیل کرده است.

این دستگاه با ارائه تکنولوژهای مختلفی نظیر:

Monopolar and Bipolar Electrosurgery
SMART Ablation
SMART Vessel Sealing
در یک مجموعه قابلیت برآورده کردن نیازهای تخصصی و فوق تخصصی در طیف وسیعی از جراحی های باز و لاپاراسکوپی به شرح زیر را دارد:

Arthroscopy

General Surgery

Colorectal

ENT

Plastics

Urology

Orthopedics

Gynecology

در طراحی این دستگاه تلاش زیادی جهت در نظر گرفتن کارایی بالا ، راحتی استفاده توسط کاربر، در کنار زیبایی ظاهری صورت پذیرفته است.