اعلام حریق هوشمند برپایه یادگیری عمیق

استفاده از سنسور مادون قرمز در گستره تشخیص حریق با الگوریتم یادگیری عمیق