اطلس الکترونیکی استان قزوین

محتوای اطلس دربردارنده ی معرفی جاذبه های تاریخی، گردشگری و طبیعی همچنین معرفی فرهنگ و آداب و رسوم، صنایع دستی و کشاورزی به علاوه معرفی شهدای شاخص هشت سال دفاع مقدس است .
تفاوت این کاربا سایر آثار مشابه در کم هزینه بودن، جامع بودن، چندرسانه ای بودن است.
می توان این کار را نوعی گردشگردی مجازی بر شمرد و آن را مقدمه ای برای جذب گردشگر به این استان دانست.