استند نگهدارنده موتور و گیربکس خودرو

امروزه در تمام رشته های علمی چه از علوم تجربی چه مهندسی و هنری همیشه تمام تلاش برای آنست ک مزیت ها افزایش ومعایب کاهش پیدا کند و فعالیت ها با برنامه ریزی وقت شناسی و بهترین راندمان کاری جلو رود و هدف آن پروژه به نحو احسن انجام شود
درصنعت و بازار راندمان و کیفیت فعالیت ها و جدال بین سازندگان قطعات بسیار مهم و حائز اهمیت است بطوری که کمپانی های بزرگ د ر جهان اقدام به تشکیل بخش هایی جهت انجام پژوهش و تحقیقات لازم برای اقزایش راندمان چه با حفظ هزینه و یا حتی کاهش آن کرده اند . و هدف ما شناسایی پروژه خود که یک ابزار کارآمد با کارایی بالاست که در نمایندگی های تعمیر و نگهداری خودرو ازآن استفاده می شود .