استند تشخیص تب

تب سنج استندی بدون نیاز به اپراتور