استخراج و تخلیص فیکوسیانین ها

فیکوسیانین ها از جمله رنگدانه های محلول در آب می باشد. فیکوسیانین به گروهی از پروتئین های گیرنده نور به عنوان فیکوبیلی پروتئین ها تعلق دارد. این پروتئینها به عنوان رنگدانه طبیعی در انواع مواد غذایی و همچنین محصولات آرایشی-بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال فیکوسیانین به جای رنگ های سنتزی در صنعت غذا معمولا به عنوان رنگ خوراکی در امولسیفایر، عامل تغلیظ کننده و عامل ژل ساز کاربرد دارد.
امروزه رنگدانه های طبیعی با استقبال روز افزون مواجه شده اند. بنابراین ضرورت کشف منابع جدید جهت تولید این رنگدانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بجای این جملات تکراری از کاربردهای رایج فیکوسیانین ها بنویسید یا سهولت دستیابی به منابع آنرا توضیح دهید مناسب تر است.
در این فناوری از میکروجلبک اسپیرولینا به واسطه داشتن رنگدانه های ارزشمند جهت استخراج فیکوسیانین استفاده شد. روش بکار برده شده ساده، مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست است.