استخراج و تخلیص آنتوسیانین ها ازمنابع گیاهی

آنتوسیانین ها به دلیل داشتن ظاهری جذاب و پر رنگ و همچنین دارا بودن خاصیت آنتی اکسیدانی نسبت به رنگ های مصنوعی از مقبولیت بیشتری نزد مصرف کننده برخوردار هستند. از این رو تمایل به یافتن منابع جدید جهت تولید آنتو سیانین های طبیعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.
فناوری استخراج رنگدانه آنتوسیانین از گیاه هویج بنفش
(Dacus carota sativus ) در مقیاس آزمایشگاهی بهینه سازی شده است. این روش مقرون به صرفه و سازگار