استخراج رویه ارزیابی عمر توربین گاز

در این تجربه، با الهام از روش‌های فعال شرکت بویینگ در تخمین عمر قطعات تولیدی خود، و با تلفیق آن با نگرش‌های ارائه شده توسط شرکت‌های زیمنس و جنرال‌الکتریک، رویکردی نوین طراحی شده است. این رویکرد، موسوم به SOS-Cycle بوده و به منظور ارزیابی عمر قطعات یک توربین گاز در یک فرآیند روشن شدن، عملیاتی شدن، و خاموش شدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.