استخراج روغن از زیست توده

امروزه با توجه به کاهش روزافزون منابع انرژی فسیلی و لزوم توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید سوخت¬ زیستی از زیست-توده مانند ریزجلبک¬ها (Microalgae)، بسیار مورد توجه پژوهشگران و فناوران قرارگرفته است. روش¬های متداول فعلی برای این منظور بسیار انرژی¬بر و هزینه بر بوده و کمابیش نیازمند استفاده از مواد سمی می¬باشد. فرآیند جدیدی که در حال حاضر توسط محققین در حال توسعه است و هدف این پژوهش نیز می¬باشد،‌ استخراج روغن از ریزجلبک با آب زیربحرانی است که دیگر نیازمند مرحله پرانرژی خشک کردن نبوده و از حلال سبز و غیرآلاینده آب، در شرایط زیربحرانی(دمای بین 100 تا ‍C 374 و تحت فشار) استفاده می¬کند. در این پژوهش استخراج روغن از ریزجلبک با استفاده از حلال¬های زیربحرانی آب و مخلوط آب و الکل تحت شرایط عملیاتی مختلف و همچنین با استفاده از حلال هگزان در سیستم سوکسله و به کمک امواج فراصوت و نیز روش استاندارد فولچ انجام شد.