اره برش اتشی تمام اتوماتیک

نام دستگاه : دستگاه اره اتشی اتوماتیک
ابعاد دستگاه یک متر در یک متر.
موتور برش 3000دور در دقیقه و توان 10 اسب بخار.
موتور 1440 دور و کربکس کاهنده بای پیشروی دستگاه به صورت اتوماتیک0
قابلیت تنظیم چهار دور مختلف برای پیشروی گریبکس .
برق مورد نیاز40 امپر و 20کیلو وات.
تعداد پرسنل مورد نیازیک نفر.
سیستم برش 1-دستی 2-نیم اتوماتیک 3- تمام اتوماتیک
ما کزیمم کورس برش قطعه 22سانتی مترو قابلیت0 افزایش کورس برش بر اساس سفارش مشتری0
قابلیت بستن تیغه های برش مختلف تا 35سانتی متر 0
مجهز به سیستم ایمنی 0
مجهز به گیره برای نگه داشتن قطعه های بلند.
قابلیت برش با زوایای مختلف.