احیای یک هویت؛ طراحی اقامتگاه های بوم گردی گیلان

این طرح شامل بر ارائه خدمات مشاوره و طراحی اقامتگاه های بوم گردی گیلان در مناطق مختلف ساحل، جلگه، کوهپایه و کوهستان با الهام از معماری بومی هر منطقه و درنظرگرفتن استانداردها و ضوابط جهانی و داخلی اقامتگاه های بوم گردی می باشد. با تسلط بر ضوابط و استانداردها و ایده گرفتن از الگوهای معماری هر منطقه از استان، می توان طرحی خاص و منحصر به فرد به کارفرما ارائه داد و الزامی برای استفاده از نقشه های تیپ و یکسان وجود نخواهد داشت که بنابر تجربه، این امر مورد استقبال مدیران اقامتگاه های بوم گردی خواهد بود.