احیای هنر رو به فراموشی سوخت و معرق چرم

رشته سوخت و معرق چرم از رشته های وابسته به جلد سازی بوده و سابقه رواج ان به دوره تیموریان بر میگردد. بایسنقر میرزا امیر گورکانی به فرهنگ و هنر ایرانی علاقه بسیار داشت و در هرات کارگاههایی بنا نهاد که بسیاری از هنرمندها در آن گرد هم آمده بودند. از جمله هنرهای مورد علاقه بایسنقر سوخت و معرق چرم بود که نمونه بارز آن جلد کتاب مصور شاهنامه بایسنقری میباشد . این هنر تا دوره قاجار تنها بر روی جلد کتابها هنرنمایی میکرد . اما در دوره پهلوی به دست هنرمندانه استاد بزرگ حاج میرزا آقا امامی این هنر به صورت تابلوهای نفیس در آمد . اینجانب رعنا کلباسی نوه مرحوم تقی کلباسی (از هنر رمندان مکتب سوخت میرزا آقا امامی)
با علاقه وافر به هنر پدر بزرگ عزیزم و با توجه به اینکه هر دو بزرگواری که وارث این هنر بودند در دوره کهن سالی به سر میبردند و نگرانی براینکه نکند این میراث سوخت و معرق سوخته شود 5 سال پی در پی با تحقیق و آزمایش تلاش نمودم تا تمام زیر ساختهای این هنر را بیاموزم و انشا… بتوانم با تلاش و پشتکار عمر دوباره ای به این هنر فراموش شده بدهم