اجتناب از خرابی لرزه ای با فنرهای دیسکی

در حال حاضر مفهوم اجتناب از خرابی لرزه ای از مفاهیم پیشرو در پیشبرد و بهبود روندهای طراحی لرزه ای سازه ها می باشد. محصول پژوهشی مورد نظر بر اساس این مفهوم برای کاهش خرابی در اتصالات درزدار قابهای بتن آرمه معرفی شد و قابل تعمیم برای انواع سیستم های باربر جانبی از جمله قابهای خمشی و سیستم های دارای بادبند یا دیوارهای برشی می باشد. این محصول از دو بخش مجزا تشکیل شده است: بخش اتلاف انرژی و بخش مرکزگرا. دربخش اتلاف انرژی لرزه ای از میراگر سربی با قابلیت بالای ظرفیت نیرو به حجم استفاده شده و بخش مرکزگرا وظیفه بازگردانی مجموعه به وضعیت اولیه را بر عهده دارد. استفاده از این مجموعه در اتصالات بتنی و یا سایر سیستم های باربر جانبی باعث ایجاد رفتار پرچم شکل می شود که از مشخصه های مهم قابلیت بهره برداری بی وقفه و حذف تغییر شکلهای ماندگار در مقابل بارهای لرزه ای می باشد.