اثرات ضد سرطان سینه ریزجلبک ها

سرطان یک بیماری خطرناک انسان است که با تغییر سبک زندگی، تغذیه و گرم شدن کره زمین افزایش می یابد. به علت مقاومت دارویی و عوارض جانبی داروهای موجود نیاز به کشف داروهای جدید با کارایی مناسب ضروری به نظر می رسد. در این زمینه، محصولات طبیعی حاصل از میکروآلگ ها اهمیت زیادی در درمان سرطان ایجاد کرده اند. هدف از این مطالعه ، بررسی اثرات ضد سرطانی و آنتی اکسیدانی عصاره آلگ های جداشده از محیط دریا می باشد