اتوماسیون مدیریت سرمایه‌گذاران و نیروهای کار

نرم افزار برای جذب و مدیریت سرمایه گذاران نزدیک و شرکای کاری با انعطاف پذیری بالا برای استارت آپها و کاربران