اتوماتیک پمپ آب

در اتوماتیک جدید برد الکترونیکی حذف شده وبه جای ان از قطعات مکانیکی و میکرو سویچ استفاده شده .3 در اتوماتیک جدید پیچی قرار دارد که میتوان با ان فشار خروجی را تنظیم نمود .اتوماتیک های الکترونیکی :درمورد رفع مشکل اول که شکستگی بدنه بود به جای بدنه پلاستیکی ا ز فلز استفاده شده .2 در اتوماتیک جدید برد الکترونیکی حذف شده وبه جای ان از قطعات مکانیکی و میکرو سویچ استفاده شده .3 در اتوماتیک جدید پیچی قرار دارد که میتوان با ان فشار خروجی را تنظیم نمود . 4 چون در اتوماتیک جدید برد الکترونیکی حذف شده پس سیستم فالت ودکمه ریست نیز حذف شده و قطعات طوری طراحی شده اند که به طور اتوماتیک دستگاه ریست میشود