اتاقک هوشمند رشد گیاه و کشت بافت

این سامانه با کنترل شرایط محیطی خاص مانند نور، رطوبت و دما برای رشد تحقیقاتی گیاهان، بذر گیاه یا بافت های زیستی استفاده می شود. این شرایط به صورتی کنترل شده که شرایط بهینه برای رشد محصول فراهم آید. اتاقک های رشد جزء تجهیزات مهم آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقات کشاورزی هستند که در بسیاری از مراکز و آزمایشگاههای تحقیقاتی دنیا استفاده می شوند. اتاقک رشد علاوه بر اینکه جزء تجهیزات مهم آزمایشگاه های کشاورزی هستند، در آزمایشگاه های کارخانجات صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی و حتی داروسازی نیز کاربرد دارد.
از جمله مزیات و برتری های این نمونه، کنترل هوشمند نوردهی در طیف گستره ای از طوه موجهای فرابنفش تا فروسرخ است. هرکدام از طول موج های بکار رفته در این سامانه بطور مستقل می توانند تاثیر بسزایی در رشد و کشت گیاهان و بافت های زیستی داشته باشند