ابزار هوشمند لبه یاب

قراردادن دو خصوصیت متضاد دقت و سرعت در ساخت و تولید و ماشین کاری قطعه کار توسط ماشین ابزارهای صنعتی مانند تراش، فرز و دریل در مدل های مختلف دستی، نیمه اتوماتیک ( nc)و اتوماتیک (cnc) و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصول یه قطعه کار.