ابزار مولتی شات با عایق حرارتی

این محصول یکی از کارآمدترین ابزار در تشخیص انحراف چاه در هنگام عملیات حفاری انحرافی می باشد. این سیستم شامل ابزار اصلی اندازه گیری درون چاهی همراه با عایق حرارتی فلزی که درون یک محافظ فلزی بوسیله اتصالات آن درون چاه می رود. در ساخت این ابزار جهت جمع آوری داده های ژئوفیزیکی از قبیل inclination،azimuth، از سنسورهای شتاب سنج و مغناطیس سنج دما بالا استفاده شده است که در یک بدنه استوانه ای شکل تعبیه شده اند. سپس بعد از جمع آوری خروجی های هر یک از سنسورها و عملیات پردازش سیگنال روی آن ها، پروسه کالیبراسیون به منظور حذف خطاهای اندازه گیری و افزایش دقت روی آن ها انجام شد و با طراحی نرم افزار ابزار جهت ارتباط ابزار با کامپیوتر ، داده های ذخیره شده روی ابزار در کامپیوتر جهت نمایش به کاربر بازیابی خواهند شد. در این محصول از فناوری های MEMS, AMR, signal processing استفاده شده است و جهت یابی حفاری در محیط های پاک از نظر مغناطیسی و جمع آوری داده های ژئوفیزیکی در عملیات مغزه گیری از جمله کاربردهای این محصول می باشند.