ابزار مخصوص فولی کش موتور سیکلت

طراحی و ساخت ابزار مخصوص فولی کش موتور سیکلت باعث تعویض آسان و در آوردن سریع فولی موتور سیکلت می شود کاربرد این ابزار مخصوص در صنعت موتور سیکلت سازی بوده و زمینه فنی اختراع مورد نظر با استفاده از علم مکانیک می باشد .هم اکنون تعمیر کاران از روش در آوردن فولی موتورسیکلت از اهرم کردن تالیور در پشت فولی و ضربه زدن با چکش روی فولی می باشد که این کار باعث می شود که فولی موتور سیکلت آسیب و دچار لهیدگی شود اما طراحی این ابزار مخصوص فولی کش موتورسیکلت به گونه ای است که این کار را به خوبی انجام می دهد.