ابزار مخصوص تنظیم بلبرینگ چرخ جلو

روشی که در گذشته نمایندگی ها و استاد کاران از آن استفاده می کردند روش تجربه و خطا (دو باره کاری) نام دارد . استاد کاران برای تنظیم بلبریگ چرخ جلو با مشکلات ذیل روبرو هستند :
الف) صرف زمان بیشتر جهت تنظیم بلبرینگ چرخ
ب) تنظیم نشدن درست و استاندارد بلبرینگ ولقی بیشتر
ج) باز و بست زیاد برای تنظیم و در نتیجه خراب شدن بلبرینگ
هدف اختراع ، طراحی و ساخت ابزار مخصوصی است که دیگر برای تنظیم بلبرینگ چرخ جلو لازم نیست زمان بیشتر ، تنظیم نشدن بلبرینگ و استفاده از روش سعی و خطا منجرب شود . با این ابزار مخصوص می توان در کمترین زمان و با دقت بالا به کار خود بپردازیم