ابزار مخصوص اندازگیر لقی باند ترمز گیربکس اتوماتیک

ابزار اختصاصی اندازه گیر لقی باند ترمزگیربکس اتوماتیک در زمینهء مکانیک خودرو، برای سنجیدن میزان لقی بین باند ودرام ترمز گیربکس های اتوماتیک طراحی شده است.درحالت عادی جهت سنجیدن میزان لقی بین باند ودرام ترمز،معمولاً تکنسین ها گیربکس را از روی خودرو باز کرده و آن را دمونتاژ می کنند،سپس لقی را مشاهده می کنند، اما اولاً بازکردن گیربکس از روی خودرو کار نسبتاً سختی است ثانیاً این کار زمان زیادی را می طلبد و از همه مهم تر ممکن است استادکار در تشخیص این عیب مطمئن نبوده وسالم بودن باند و درام را مشاهده نماید، درصورتی که کلی زمان صرف این کارها شده است.لذا با بکار گیری از این طرح میتوان، بدون باز کردن گیربکس از روی خودرو ودمونتاژ آن و همچنین صرفه جویی در وقت، لقی بین باند و درام را اندازه گرفت و از آن به عنوان ابزار اختصاصی در نمایندگی ها و عاملیت های مجاز بهره برد. از دیگر قابلیت های این طرح اندازه گیری میزان تراش خوردگی درام می باشد.