ابزار اندازه گیری فشار و دما سرچاهی و مخزنی

اندازه گیری دقیق، فشار و دما مخازن و چاه های نفت و گاز برای ارزیابی مخزن و وضعیت برداشت بسیار حائز اهمیت است. چاه های نفت و گاز و خطوط لوله های آن معمولا در خارج از محدوده شهری قرار گرفته اند و ارزیابی آنها در شرایط فعلی بصورت حضور پرسنل بروی چاه ها و قرائت لحظه ای آن صورت می پذیرد در این شرایط اطلاع از وضعیت چاه های در زمان هایی که پرسنل حضور ندارند غیر قابل دسترس می باشد.
شرکت دانش بنیاد آریا ایرانیان موفق به ساخت محصولی شده است که قادر است با قرار داد سنسور های دما و فشار بروی چاه های نفت و گاز و خطوط لوله ابتدا مقدار سنسور های دما و فشار را به دقت محاسبه و در پنل خود ذخیره و سپس اطلاعات ثبت شده را به مرکز اطلاعات مخابره کند. برای تامین انرژی دستگاه از پنل های خورشیدی استفاده شده است تا در مناطق غیر شهری مشکلی برای تامین برق وجود نداشته باشد. این امر باعث بالا بردن راندمان و صرفه جویی بسیار می گردد.