ابزاردرآوردن بلبرینگ چرخ موتور سیکلت

ابزار هایی که در حال حاضر برای خارج کردن بلبرینگ داخل چرخ استفاده می شود معمولاً مناسب این کار نبوده و وقت و انرژی زیادی می گیرند که این کار در بعضی مواقع موجب آسیب دیدن قطعات نیز می شود . طراحی و ساخت ابزار مخصوص بلبرینگ کش است که می توان با این ابزار مخصوص بلبرینگ ، هدف ها را در زمان کم و خیلی راحت و بدون اسیب زدن به قطعات خارج می کنیم .