آکواپونیک چندمنظوره ارگانیک.ریزجلبک،کود،و

محصولات تولیدی شامل انواع میگو و ماهی، انواع سبزیجات، میکروگرین‌ها، و انواع نشاء گیاهان دارویی مانندجین سینگ، و تولید ریزجلبک اسپیرولینا و کلرلا. روش تولید مبتنی بر کشت ارگانیک بر بستر کشت بدون خاک با خروجی بستر پرورشی ماهی پس از فیلتراسیون مکانیکی و تبدیلات باکتریایی (بیوفیلتر=تبدیل آمونیاک به نیترات) برای پرورش گیاهان خوراکی و دارویی.سیستم کشت بافت در مجموعه به عنوان بخش کمکی به تولید گیاهان وجود دارد گیاهان اقتصادی همچون جین سینگ، زعفران،ارکیده،و سایر،تولید انبوه شده تا هم به مصرف سیستم برسد و هم بتوان به عنوان فروش مجزا به تولید کنندگان دیگر فروخت. مدفوع درشت ماهی پس از به عمل آوردن برای تولید بیوفلاک ماهی و میگو (پرورش بدون چرخش آب و صرفاً با هوادهی) و نیز بخش زِه‌آب آن برای پرورش گیاهان هیدروپونیک و ریزجلبک‌ها و تولید نوعی مکمل برای پرورش قارچ ها بکار می‌رود.