آنتن مخابراتی سیستم¬های RFID

ساختار آنتن ارائه شده در این پروژه یک ساختار ساده و کارآمد برای کاربردهای RFID میباشد. RFID یک سیستم تشخیصی بر اساس امواج الکترومغناطیس است که اخیراً کاربردهای مختلفی همچون سیستم مدیریت انبارداری، مدیریت فروشگاهها، کتابخانه ها، بیمارستانها، دامداریها را به خود اختصاص داده است. آنتن ارائه شده برای ارتباط دهی اجزای سیستم RFID در نظر گرفته شده است. این آنتن قادر است پهنای باند اختصاص یافته به RFID به مرکزیت فرکانس ۹۱۵ مگاهرتز را پوشش دهد. در این باند، بهره، تاخیر گروه و پترن تشعشعی مناسب برای آنتن به دست آمده است که آن را برای کاربردهای سیستمهای مخابراتی مناسب میسازد. ابعاد آنتن ۱۰۰ در ۱۰۰ میلیمتر مربع بوده و بر روی زیرلایه FR۴ با ضخامت ۶/۱ میلیمتر چاپ شده است.