آنالایزر ارتعاشی دو کاناله

هدف اصلی از این طرح ، طراحی و ساخت پایه¬ای¬ترین دستگاه در زمینه پایش ماشینهاست.در واقع می¬توان گفت این دستگاه¬ها یک محصول الکترونیکی هستند که با استفاده از اطلاعاتی که از طریق حسگرهای متصل به آن دریافت می¬کنند و سپس پردازش این اطلاعات می¬توانند براساس دانش دینامیک و ارتعاشات ماشین¬های صنعتی عیوب داخلی آن ماشین را قابل رصد کنند. به دلیل فناوری بالایی که در ساخت این دستگاهها وجود دارد نیاز است مراکز علمی و تخصصی مانند دانشگاهها به موضوع آن ورود کنند و ارتقای مستمر آن را پشتیبانی نمایند. به این دلیل و نیز اینکه قیمت نمونه¬های خارجی این دستگاهها بسیار زیاد است و فقط صنایع خاصی می¬توانند تهیه کنند و علاوه براین هر چند مدت یک بار نسخه جدید آن به بازار می¬آید لازم است در جهت استخراج فناوری آنها و ساخت آنها اقدام شود. عمومی ترین نوع این دستگاهها آنهایی هستند که دو کانال ورودی برای قرائت ارتعاشات و یک کانال برای تاکومتر دارند. دستگاه فعلی قادر به اجرای عملیات بالانس تک صفحه¬ای، دو صفحه¬ای و روش بدون فاز است.