آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیر فارسی زبان ها

شناساندن مجموعهٔ جذابیت‌های ادبی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران با استفاده از روش‌های پیشرفته و نرم‌افزارهای صوتی- تصویری در شبکهٔ جهانی آموزش زبان فارسی، هدف و رویکرد آزوفاست. به این ترتیب، محتوای آزوفا به گلشنی مانند است که زیبایی و رایحه آن دل و جان را نوازش می‌دهد و بخش آزوفا، همگام و هماهنگ با متولیان ارجمند گسترش زبان و ادبیات فارسی، آنان را در نشر این زیبایی و رایحهٔ دل‌انگیز یاری خواهد رساند. گلشن زبان و فرهنگ ایران اینک نه تنها به ثمر نشسته، که ثمرات آن به مراکز علمی و آموزشی زیادی راه یافته و امید می‌رود که هرچه زودتر جایگاه رفیع خود را باز یابد.