آب شیرین کن خورشیدی خانگی

دستگاهی با شیرین نمودن آب به میزان بالای ده لیتر در روز که برای مناطقی که امکان دسترسی به آب آشامیدنی مقدور نمی باشد قابل کاربرد است.