آب شیرین کن جدیدخورشیدی با کلکتور سهموی خطی

این دستگاه یک آب شیرین کن جدید و قابل حمل می باشد که قادر است از آب شور و با استفاده از انرژی خورشید آب شیرین تولید نماید.