آب دیونیزه

آب فوق خالص به آب دیونیزه ای گفته میشود که در فرآیند تولید آن، ذرات معلق غیریونی، کلوئیدی،باکتری ویروس و مواد آلی با استفاده از سیستم فیلتراسیون پیشرفته حذف شده باشد. این آب به عنوان حلال برای دستگاه های HPLC در صنایع دارویی و پزشکی، آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی، آزمایشگاه های کنترل کیفیت غذا و دارو صنایع پتروشیمی کاربرد گسترده دارد. آب فوق خالص همچنین برای سنجش فلزات سمی در غلظت های بسیار پایین با دستگاه های ICP_MS و جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی (GFAAS) به کار می رود.
شرکت چشمه های آسمانی باران شمال مفتخر است از سال ۱۳۹۸ اقدام به تولید آب فوق خالص از آب باران نموده و این محصول را با کیفیت بالا در ظروف ۱ و ۵/۲ لیتری شیشه ای در بسیاری از مراکز آزمایشگاهی کشور عرضه نماید.