آبیاری قطره ای گلدانی تمام هوشمند

با توجه به اهمیت میزان مصرف آب در زمینه کشاورزی و همچنین بحران آبی، سبب شده است که افراد خبره در این زمینه روی به راه های کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری محصولات کشاورزی بیاورند. همچنین با توجه به تغییر سیستم زندگی مردم ایران و روی آوردن به زندگی آپارتمانی سبب شده است که برای تغییر محیط زندگی خود از گیاه های خانگی استفاده کنند اما با توجه به دغدغه های امروزی و نداشتن زمان مناسب و سفرهای تفریحی سبب می شود تا انگیزه استفاده از گیاهان گلدانی به دلیل نرسیدن آب به گیاه و خشک شئن آن ها، کم شود.
در همین راستا گلدانی طراحی گردید که مجهز به سیستم هوشمند آبرسانی می باشد و با توجه به نیاز آبی گیاه، آب را در ختیار آن قرار می دهد و سبب می شود تا گیاه تنها به اندازه نیاز آبی خود، آبیاری شود
همچنین سیستم هوشمند آن طوری برنامه ریزی شده است که با توجه به نوع گیاه می توان بازه ی رطوبتی دلخواه گیاه را تغییر داد. در این سیستم نمایشگری هم تعبیه شده است که رطوبت خاک گلدان را به نمایش می گذارد. لازم به ذکر است این گلدان هوشمند توسط برق 12 ولت اجرا می شود و مصرف انرژی آن بسیار پایین می باشد