پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

  • تهران
  • تهران
  • پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در سال 1365 با عنوان "مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی پلیمر" آغاز به کار کرد و متعاقبا نام آن به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تغییر یافت. این پژوهشگاه با هدف توسعه علوم و فناوری مواد پلیمری و پتروشیمیایی، تربیت نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر، تقویت ارتباط با صنعت و دانشگاه، رفع نیازهای کشور در این رشته فنی و مشارکت در تولید جهانی علم تاسیس شده است. هم اکنون این پژوهشگاه تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با زیربنای 55000 مترمربع درزمینی به مساحت 17 هکتار در شهرک علم و فناوری پژوهش در کیلومتر 15 اتوبان تهران-کرج واقع است. این پژوهشگاه افزون بر دارا بودن 11 کارگاه و 22 آزمایشگاه تخصصی، مرکز رشد فناوری پلیمر،مرکز نوآوری و تجاری سازی ،مرکز کامپیوتر، مجهزترین و غنی ترین کتابخانه تخصصی پلیمر در ایران، قسمت‌های اداری‌ و ‌مالی و بخش‌های خدمات پشتیبانی، از امکانات جانبی خانه¬ های سازمانی برای اسکان اعضای هیات علمی، درمانگاه، خوابگاه دانشجویان، رستوران و آمفی تئاتر بر خوردار است.

  • رئیس پژوهشگاه دکتر مهدی نکومنش معاون پژوهشی دکتر حسن عربی معاون فناوری دکتر علیرضا ثابت معاون توسعه مدیریت و منابع دکترجلال برزین رئیس پژوهشکده علوم پلیمر دکترحمیدیگانه رئیس پژوهشکده فرایند پلیمرها دکتر میرحمیدرضا قریشی رئیس پژوهشکده پتروشیمی دکتر شروین احمدی مدیر مرکز رشد فناوری پلیمر دکتر مرتضی احسانی رئیس شعبه پژوهشگاه در کرمانشاه دکترحامد عزیزی مدیر امور اداری مهندس هادی میر حسینی مقدم

  • آبی
  • نوع 10
  • paj_polimer
  • 44787000
  • info@ippi.ac.ir
  • http://www.ippi.ac.ir