پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

  • تهران
  • تهران
  • پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران است که اساسنامه آن در تاریخ 1384/4/20 توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به منظور اجرا به سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ و در تاریخ 1385/10/13 بر اساس مجوز شماره 22/5658/14156 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس گردید. از بدو تاسیس در سال 1385 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای به انجام و پیشبرد تحقیق، توسعه و کابرد علوم و فنون هسته‌ای در کشور متعهد بوده است.

  • دکتر جواد کریمی ثابت

  • آبی
  • نوع 9
  • پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
  • 02188221103
  • nstri@aeoi.org.ir
  • www.nstri.ir