پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

  • تهران
  • تهران
  • بر اساس تصمیم جلسه‏ی مورخ 68/5/7 شوراي گسترش آموزش عالي، مركز پژوهش‏هاي شيمي و مهندسي شيمي ايران با هدف فراهم آوردن امكانات پژوهشي بنيادي، كاربردي و آموزشي در كليه زمينه‌هاي شيمي و مهندسي شيمي و پرورش استعدادها و خلاقيت موجود در كشور و بهره‌گيري از ذخائر عظيم نفت، گاز، معادن، فلزات، گياهان دارویی و نیز فراهم آوردن تمهيدات برای تولید نيمه صنعتي تأسيس شد.به منظور گسترش تحقیقات بنیادی، توسعه‏ ای و کاربردی و همچنین تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در حوزه ‏های شیمی و مهندسی شیمی، سطح این مرکز با موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اردیبهشت ماه سال 1386 به پژوهشگاه ارتقاء پیدا کرد و با عنوان پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به فعالیت‏های خود ادامه داد.

  • ریاست پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران جناب آقای دکتر محمد رضا امید خواه می باشند. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران دارای سه معاونت و چهار پژوهشکده و آزمایشگاه مرکزی است که به شرح زیر می باشند:*معاونت ها:1. معاونت فناوری به مدیریت آقای دکتر محمدرضا حلواگر2. معاونت اداری، مالی و پشتیبانی به مدیریت آقای دکتر محمدعلی کیانی3. معاونت پژوهش و فناوری به مدیریت آقای دکتر علی اصغر محمدی• پژوهشکده ها:1. پژوهشکده مهندسي نفت به مدیریت دکتر مرتضی مافی 2. پژوهشکده توسعه فرآيندهاي شيميايي به مدیریت دكتر شعله حمزه زاده 3. پژوهشکده فناوریهاي پاک به مدیریت دكترسید حمید احمدي 4. پژوهشکده فناوریهاي نوین به مدیریت دكترنجم الدین عزیزی و آزمایشگاه مرکزی به مدیریت آقای دکتر سلمان طاهری می باشد.

  • زرد
  • نوع 3
  • shimi
  • 02144580720
  • admin@ccerci.ac.ir
  • www.ccerci.ac.ir