پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  • قم
  • قم
  • پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان پژوهشگاهي مستقل، زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت مي نمايد. اين پژوهشگاه در سال 1361 با نام اوليه «دفتر همكاري حوزه و دانشگاه» و به منظور اجراي طرح مقدماتي «بازسازي علوم ‌انساني» تأسيس شد. جامعه مدرسين حوزه علميه قم اين طرح را در پي درخواست ستاد انقلاب فرهنگي تهيه كرد و پس از تصويب ستاد، طرح به تأييد حضرت امام خميني(ره) رسيد.در سال 1369 و در پي يك دوره فعاليت موفقيت‌آميز، «دفتر همكاري حوزه و دانشگاه» رسماً به عنوان يكي از نهادهاي همكار با «سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها» (سمت) در آمد.در سال 1377 پس از 9 سال همكاري نزديك با سازمان سمت، به دليل توفيق قابل توجه در پژوهش و توليد كتابها و آثار علمي بايسته، با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي با نام «پژوهشكده حوزه و دانشگاه» و به عنوان يكي از مراكز آموزش عالي پژوهشي كشور، به جمع مؤسسات زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيوست. در سال 1382 نيز، پس از يك دوره كوتاه و پربار ديگر از فعاليتهاي پژوهشي و توليد آثار علمي، «پژوهشكده» به «مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه» ارتقاﺀ يافت. و نهايتا در سال 1383 نيز به «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» ارتقاء يافت .در حال حاضر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در راستاي گسترش مطالعات اسلامي و بازسازي و بومي سازي علوم انساني، با بهره گيري از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه مشتمل بر 54 نفر عضو هيأت علمي و بيش از 200 نفر پژوهشگران همطراز اعضاي هيأت علمي ، به توليد محتواي علمي براي جامعه دانشگاهي كشور مي پردازد. محتواي علمي توليد شده توسط پژوهشگاه از طريق كتاب، مجلات علمي- پژوهشي، نشست ها و همايشهاي علمي، در اختيار اساتيد و دانشجويان دانشگاهها قرار مي گيرد.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هم اينك با چهار پژوهشكده «علوم اسلامي»، «علوم اجتماعي»، «علوم رفتاري» و پژوهشکده «مطالعات و همکاری حوزه و دانشگاه»و 16گروه پژوهشي فعاليت مي‌نمايد.

  • دکتر علی‌محمد حکیمیان ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1397 تاکنون بر عهده دارند . آقایان دکتر مجید کافی معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری و دکتر محمد شجاعیان معاون اداری و مالی و توسعه منابع ریاست محترم پژوهشگاه را در تحقق مأموریت‌ها و اهداف ترسیم شده پژوهشگاه همراهی می نمایند

  • آبی
  • نوع 9
  • پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  • 0253211204
  • info@rihu.ac.ir
  • www.rihu.ac.ir