پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

  • تهران
  • تهران
  • معرفی پژوهشگاهدر راستای ظرفیت سازی علمی، پژوهشی و پاسخگویی به نیازهای جامعه ورزش کشور، باید طرح­های مختلفی تدوین و اجرا گردد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نهادسازی برای بخش‌های تحقیق و توسعه و هماهنگی آن با سازمان‌های اجرایی است. ارتباط و هماهنگی بین مراکز پژوهشی و مراکز اجرایی ورزش هر چه بیشتر باشد می‌توان به بهبود شرایط و ارتقاء فنی و کیفی ورزش با رویکرد علمی امیدوار بود. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی که در سال 1377 با هدف علمی شدن ورزش و اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی تأسیس گردید، در این سال‌ها با برگزاری همایش علمی و بین‌المللی با موضوعات و محورهای مورد نیاز جامعه ورزش، انتشار کتب و مجلات علمی پژوهشی و همچنین اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی، سهم بسزایی در توسعه علمی ورزش کشور و نیز ارتقاء ظرفیت‌ها داشته است. با توجه به گسترش ورزش در ابعاد مختلف همگانی، قهرمانی و حرفه ای و افزایش انتظار جامعه برای تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان‌ها و نهادهای ورزشی به ویژه کسب افتخار در میادین بین‌المللی ورزش و حاکمیت مدیریت علمی برای اداره سازمان‌های ورزشی و افزایش آگاهی در بین دست‌اندرکاران از نتایج و یافته های علمی در بخش ورزش، زمینه های مناسبی برای شکل گیری و استقرار نهادهای پژوهشی در مراکز اجرایی فراهم شده است. در این میان پژوهشکده تربیت بدنی به عنوان تنها مرجع علمی ورزش کشور برای انجام وظایف و مأموریت‌های جدید و ایفای نقش سیاست گذاری و اتاق فکر ورزش کشور با ساختار گسترده تر و بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پژوهشگاه تربیت بدنی ارتقاء یافت.

  • دکتر علی شریف نژادتخصص: بیومکانیک ورزشی / دانشگاه هومبولت برلین، آلمان، 1393پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریتلفن محل کار: 88529120-021پست الکترونیک : a.sharifnezhad@ssrc.ac.irدکتر علی شریف نژاد متخصص بیومکانیک ورزشی و فارغ التحصیل از دانشگاه هومبولت برلین کشور آلمان است. ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و به عنوان رئيس پژوهشگاه مشغول به فعالیت هستند. آقای دکتر شریف نژاد در کنار فعالیتهای اجرایی ملی خود مسولیت بخش دانشجویی انجمن بین المللی بیومکانیک اروپا را نیز بر عهده دارند.ایشان تا کنون چندین مقاله علمی پژوهشی در مقالات خارجی و داخلی به چاپ رسانده اند و همچنین با ثبت اختراع دستگاه بازتوانی ویژه مصدومین عضله چهارسر رانی موفق به دریافت جایزه از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران شده اند. ثبت اختراع• دستگاه بازتوانی ویژه مصدومین عضله چهارسر رانی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره ثبت 55198• دستگاه شبیه ساز دوچرخه کوهستان با استفاده از ارتعاشات مکانیکی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره ثبت 35428• دستگاه ورزشی و توانبخشی تمرین دهنده ویژه انقباضات اکسنتریک با استفاده از سیم و موتور اسنکرونی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره ثبت ۹۵۴۱۴پژوهشها 1 - مجری طرح تحقیقاتی " مدل‌سازی ساختار تغییرپذیری حرکتی با رویکرد دینامیک غیرخطی به‌منظور ارزیابی مداخلات ورزشی مبتنی بر افزایش تحرک در فعالیت‌های ایستاده‌ی طولانی‌مدت" دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران 139۸ (در دست اجرا) 2 - مجری طرح تحقیقاتی "مدل پای ایرانیان- ارزیابی شکل هندسی و توزیع فشار کف پا" پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران 139۷ 3 - مجری طرح تحقیقاتی"تاثیر پارامترهای ارتعاشی کفش بر سطح فعالیت عضلات پایین تنه در راه رفتن" پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران 139۷ (در دست اجرا)4 - مجری طرح تحقیقاتی " ارزیابی ارگونومیکی تنش های فیزیکی در ناحیه گردن در بین کاربران گوشی های همراه" دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران 1396 5 - مجری طرح تحقیقاتی " Lab in a Shoe - Design and Construction of Personal Gait and Balance Monitoring System for Athletes " پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با همکاری دانشگاه ماساچوست امریکا و دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران 1394 6 - مجری طرح تحقیقاتی "تاثیر تمرینات اکسنتریک بر لرزش دست بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون" دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران 1394 (در دست اجرا)7 - مجری طرح تحقیقاتی " Longitudinal adaptation of vastus lateralis in response to eccentric exercise – Effects of magnitude, velocity and range of the applied eccentric stimulus"، دانشگاه هومبولت برلین، آلمان 13938 - مجری طرح تحقیقاتی "مقایسه وضعیت قامت پویا و ایستا در ساعات مختلف روز و روزهای متفاوت در ورزشکاران" پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران 13909 - همکاری و اجرای طرح تحقیقاتی" بهینه سازی و اعتباریابی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکتی " پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران 138610- مجری طرح تحقیقاتی "طراحی وساخت دستگاه ویژه حرکت درمانی مصدومین عضلات چهار سررانی" مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی ،تهران 1385 11 - مجری طرح تحقیقاتی " بررسی وضع موجود و تدوین الگوی استعدادیابی در رشته دوچرخه سواری" پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران 138412 - مجری طرح تحقیقاتی" تاثیر بازداری پس گستر در شرایط تداخل زمینه ای" دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران 138213 - همکاری و اجرای طرح تحقیقاتی" بررسی محتوای مطبوعات ورزش کشور " دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران 138114 - همکاری و اجرای طرح تحقیقاتی" طراحی , ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکتی " پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران 138115 - همکاری و اجرای طرح تحقیقاتی" مقایسه و توصیف ساختار تشکیلاتی وبرنامه ای چند مرکز پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی داخلی و خارجی منتخب " پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران 1379مقالات و سخنرانیهامقالات چاپ شده ISI & ISC 1. M. Hatamzadeh, R. Hassannejad, Ali Sharifnezad, (2019) “Application of a biomechanical model and combinatorial optimization to determine lower limb joints torsional stiffness in human landing”, Journal of Multi-body Dynamics, DOI: 10.1177/1464419319891326 2. Mona Kadkhodaie, Ali Sharifnezhad, Safoora Ebadi, Sadegh Marzban, Seyed Amirhassan Habibi, Amin Ghaffari & Bijan Forogh, (2019) “Effect of eccentric-based rehabilitation on hand tremor intensity in Parkinson disease” Journal of Neurological Sciences, DOI 10.1007/s10072-019-04106-9 3. S. Mohammadpur, R. Rajabi, H. Minoonejad, Ali Sharifnezad, (2019) “Association Between Preparatory Knee Muscle Activation and Knee Valgus Angle During Single Leg Cross Drop Landing Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction”, Journal of Rehabilitation Sciences and Research. DOI: 10.30476/JRSR.2019.447154. M. Hatamzadeh, R. Hassannejad, Ali Sharifnezad, (2019) “A new method of diagnosing athlete's anterior cruciate ligament health status using surface electromyography and deep convolutional neural network”, Journal of Biocybernetics and Biomedical Engineering. DOI. 10.1016/j.bbe.2019.05.009 5 . زهرا واحدی، عادل مظلومی، علی شریف نژاد، کمال اعظم ، ارزیابی اثر گوشی همراه بر آسیب اسکلتی-عضلانی و کینماتیک گردن در کاربران گوشی همراه در پوسچرها و وظایف متنوع، مجله ارگونومی | سال 6، شماره 4، زمستان 1397 | 5365-2345 :E-ISSN 6 . محسن محمدی، علی شریف نژاد، عباس بهرام، شناسایی نقشه های خود سازمانی در تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه نظریه شبکه های اجتماعی: تحلیلی بر عملکرد هجومی در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه، نشریه رفتار حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، ۱۳۹۸ DOI: 10.22089/MBJ.2018.6279.17107. Razieh Nasrabadi, Zahra Izanloo, Ali Sharifnezad, Mohammad Reza Hamedinia, Nosratollah Hedayatpour (2018) “Muscle fiber conduction velocity of the vastus medilais and lateralis muscle after eccentric exercise induced-muscle damage”, Journal of Electromyography and Kinesiology. DOI.org/10.1016/j.jelekin.2018.06.0088. Ali Sharifnezhad, Moein Koohestani, Henning Budde (2018) ” The Effect of Eccentric Contractions on the Brain Waves Characteristics: A Systematic Review”. Journal of Advanced Sport Technology. 1(3):41-48. http://jast.uma.ac.ir/article_678.html 9. H. Minoonejad, M. Karimizadeh, R. Rajabi, E. A Wikstrom and A. Sharifnezhad (2018) “Hop Stabilization Training Improves Neuromuscular Control in Collegiate Basketball Players with Chronic Ankle Instability: A Randomized Controlled Trial”. Journal of Sport Rehabilitation. DOI: 10.1123/jsr.2018-0103.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29952698 10. Vahab Khoshdel1, Alireza Akbarzadeh, Nadia Naghavi, Ali Sharifnezhad, Mahdi Souzanchi-Kashani. “sEMG-based impedance control for lower-limb rehabilitation robot”. Journal of Intelligent Service Robotics. 2017. DOI 10.1007/s11370-017-0239-4 https://link.springer.com/article/10.1007/s11370-017-0239-4 11 .حسین میرزانژاد، اشکان فتحیان، محمد مجربی تبریزی، علی شریف نژاد، محمد مهدی عاقلی حاجی آبادی. "معرفی و توسعه سنسور نیرویمغناطیسی نرم نوین براساس اثر هال". نشریه مهندسی مکانیک مدرس، 1396 http://mme.modares.ac.ir/article_17021_d9b3d3bb0ae92bdcdcacf807eac6da4d.pdf12 .فرج فتاحی، علی شریف نژاد، محمد تقی کریمی. " ارتباط بین حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی با حداکثر نیروی عکس‌العمل عمودی زمین در تکلیف فرود تک پا ". نشریه طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1396 13 .علی شریف نژاد، آیا همیشه روی صندلی نشسته اید؟، مجله علمی-ترویجی الکترونیکی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، پاییز 1394، http://ssrc.ac.ir/Doc/E-magazine/E-Journal-3.aspx 14. A. Sharifnezhad, R. Marzilger, A. Arampatzis. (2014) Effects of magnitude, velocity and range of the applied eccentric exercise on the longitudinal adaptation of vastus lateralis muscle. Journal of Experimental Biology. 217, 2726-2733 http://jeb.biologists.org/content/217/15/2726 15. A. Arampatzis, A. Sharifnezhad, R. Marzilger. (2011) Longitudinale Plastizität des Muskels Entwicklung von Trainingsmethoden auf der Grundlage exzentrischer Muskelkontraktione. Bundesinstitut für Sportwissenschaft. BISp-Jahrbuch, Forschungsförderung. http://www.bisp.de16. F. Hovanlo, R. Ahmadizad, A. Sharifnezad. (2011) The relationship between aerobic power with the ability of fast repetitions in young elite footballists. Journal of Sport & Movement Sciences. No 15. Volume 8, pp 41-57. http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/66113891504.pdf 17. A. Sharifnezhad, R. Marzilger, A. Arampatzis. (2010) Behavior of vastus lateralis fascicle length under different force level of eccentric contraction. Research report. Department of Training and Movement Science. Humboldt University Berlin, pp 11-12. https://www.spowi.hu-berlin.de/en/institut-en/tbw-en/forschung-en/reports 18. H. Aghaalinezhad, M. Molanori, A. Sharifnezhad. (2009) The relationship between height and peak aerobic power on Queen’s step test and respiratory gases measurement on ergometer. Journal of Research on Sport Sciences. No 2, Volume 2, pp 15-22. http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=146625 19 .بهینه سازی و اعتباریابی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکتی ، مجله علمی پژوهشی ،پژوهش در علوم ورزشی ، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 1387 20 .تاثیر بازداری پس گستر در شرایط تداخل زمینه ای ، مجله علمی پژوهشی ،پژوهش در علوم حرکتی، دانشگاه تربیت معلم تهران، شماره 5 ، 1384، http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=29343 21 .طراحی , ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکتی ، مجله علمی پژوهشی ،پژوهش در علوم ورزشی ، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، شماره 9 ، 1384، http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329150801-5042-51.pdf مقالات ارائه شده در کنفرانسهای ملی و بین المللی1- Mohamad Mojarabi, Ali Sharifnezhad, Mehdi Agheli، DEVELOPMENT OF A TOTALLY EMBEDDED SMART INSOLE ، Proceedings of the ASME 2018 International Design Engineering, August 26-29, 2018, Quebec, Canada 2 - نصرت هدایت پور، راضیه نصرابادی، زهرا ایزانلو، علی شریف نژاد ، Muscle fiber conduction velocity of the vastus medilais and lateralis muscle after eccentric exercise induced muscle damage. ، یازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 139۷، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (DOI): 10.22089/11thconf.2018.12203 - مهران حاتم زاده، علی شریف نژاد، رضا حسن نژاد، شادان محمدپور، Application of Radial Basis Function Artificial Neural Network in Diagnosing Athletes Anterior Cruciate Ligament Rupture. یازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 139۷، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (DOI): 10.22089/11thconf.2018.1426 4 -محمد کریم زاده، هومن مینونژاد، رضا رجبی، علی شریف نژاد، Effect of Hopping Exercise Approach on Pain and Walking Performance of Athletes with Functional Ankle Instability. یازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 139۷، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (DOI): 10.22089/11thconf.2018.16925 - آرش خاصه تراش، علی شریف نژاد، رضا حسن نژاد، میر محمد اتفاق، نصرت هدایت پور، تاثیر سفتی و میرایی کفش بر ارتعاشات عضله ی دوقلو در راه رفتن، دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 1396، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. DOI: 10.22089/10thconf.2017.225 6 - نصرت هدایت پور، علی شریف نژاد. شدت و آغاز فعالیت عضلات پهن چهار سر ران درپاسخ به پرتاپ های واروس والگوس بعد از تمرین برونگرا آسیب زا، دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 1396، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. DOI: 10.22089/10thconf.2017.2417 - مینا عبداله زادگان، علی شریف نژاد، مهدی شفیعیان، مدلسازی سه‌بعدی اسکلتی-عضلانی مبتنی بر تصاویر دو بعدی، دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، هفتم اردیبهشت 1396، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. DOI: 10.22089/10thconf.2017.700 8 -علی شریف نژاد، بهنام غلامی، دستگاه شبیه ساز دوچرخه کوهستان با استفاده از ارتعاشات مکانیکی، اولین ایده بازار فناوری ورزشی، اردیبهشت 1395، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران 9 - وهاب خوشدل، علیرضا اکبرزاده، نادیا نقوی، علی شریف نژاد، امپدانس قوی کنترلی در ربات توانبخشی اندام تحتانی، نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، بیستم اسفند 1394، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.10 - علی شریف نژاد، آدامنتیوس آرامپاتسیس، اندازه گیری مستقیم طول تار عضله و تاثیر انقباضات طولانی شونده بر آن، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اول اسفند 1393، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 11 - یاسمین علیپور، علی شریف نژاد، تقابل منحنی طول-تنش در کل واحد عضله-تاندون و تار عضله و تاثیر انقباضات اکسنتریک بر آن، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اول اسفند 1393، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 12 - عابد خسروجردی، علی شریف نژاد، ویژگی های انقباضات اکسنتریک و اثر آن بر مکانیک و معماری عضله، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اول اسفند 1393، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.13 - علی شریف نژاد، آدامنتیوس آرامپاتسیس، تاثیر تمرینات اکسنتریک با سرعتهای زاویه ای مختلف بر رشد طولی عضله پهن خارجی، بیست و یکمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 5 الی 7 آذر ماه 1393، تهران، ایران14-Arampatzis, A. Sharifnezhad, R. Marzilger. (2013) Morphological and functional muscle adaptation after eccentric exercise loading. 19th International Congress of the European Society of Biomechanics, August 25 - 28, Patras, Greece.15- R. Marzilger, A. Sharifnezhad, A. Arampatzis. (2013) In vivo muscle fascicle kinetics of the vastus lateralis during eccentric contractions. 19th International Congress of the European Society of Biomechanics, August 25 - 28, Patras, Greece16- R. Marzilger, A. Sharifnezhad, A. Arampatzis. (2013) Behaviour of the vastus lateralis muscle fascicles kinetic in vivo during eccentric contractions. 21st International Congress of Physical Education and Sport, May 17 - 19, Komotini, Greek17- A. Arampatzis, A. Sharifnezhad, R. Marzilger. (2012) Morphological and functional adaptation of muscle after eccentric training. 5th Greek society of Biomechanics, September 28 - 29, Thessaloniki, Greek18-A. Sharifnezhad, R. Marzilger, A. Arampatzis. (2012) The rate of fascicle stretch during eccentric exercise affect the longitudinal adaptation of the vastus lateralis muscle. 17th Annual Congress of European College of Sport Science (ECSS), July 04 - 07, Bruges, Belgium19- A. Sharifnezhad, R. Marzilger, A. Arampatzis. (2012) Effekt von exzentrischen Training auf die mechanischen und morphologischen Eigenschaften des Quatrizeps Muskels . Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (DVS), March 21-23, Muenster, Germany20- A. Sharifnezhad, R. Marzilger, A. Arampatzis. (2011) Behavior of vastus lateralis fascicle length under different force level of eccentric contraction. International Symposium on Science based Prevention, July 01, Berlin, Germany21- A. Sharifnezhad, A. Arampatzis. (2011) Different of result and measured moment in tendon stiffness. 2th National Congress on Sport Biomechanics, May 27-28,Tehran, Iran.22 - علی شریف نژاد، بررسی روشها و مدلهای استعدادیابی در ورزش ، چهارمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی ,دانشگاه الزهرا(س) ، 138523 - علی شریف نژاد، تاثیربازداری پس گستردرشرایط تداخل زمینه ای ،پنجمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ,دانشگاه شهید بهشتی تهران 138424 - علی شریف نژاد، طراحی , ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکتی , چهارمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ,دانشگاه تهران 138225 -علی شریف نژاد، مقایسه و توصیف ساختار تشکیلاتی وبرنامه ای چند مرکز پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی داخلی و خارجی منتخب , پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ,دانشگاه شهید چمران اهواز , 1382 26- شرکت در گروه فن آوری سومین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , بعنوان طراح فن آوری ورزشی , دانشگاه تهران 138027-علی شریف نژاد، بررسی بیومکانیکی آسیبهای ورزشی رشتهای هندبال,کشتی و کاراته حرفه ای , سمپوزیوم بین المللی بیومکانیک ورزشی , تهران 137728-علی شریف نژاد، تمرینات قدرتی در فوتبال , همایش آمادگی جسمانی در فوتبال, اصفهان 137729 - شرکت در کنگره علمی – ورزشی آموزش عالی , دانشگاه تربیت مدرس , تهران 1376کتاب1 - ترجمه کتاب «دانشنامه علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی»، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1396 (در دست داوری)2 - تدوین و گردآوری کتاب «ابزارهای کاربردی اکسل در بیومکانیک» پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۷ (در دست چاپ)3 - تدوین و گردآوری کتاب «نرم افزارهای کاربردی بیومکانیک – ثبت حرکت» پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 13964- ترجمه کتاب «تمرینات اکسنتریک-فیزیولوژی و کاربرد آن در ورزش و توانبخشی»، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1395 5 - تدوین تک نگار «بیومکانیک کفش ورزشی»، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1395 6 - تالیف تک نگار «تمرینات اکسنتریک»، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1395 7 - ترجمه کتاب «روش های تحقیق در مربیگری ورزش» نوشته لی نلسون، رایان گروم. انتشارات سنا، 13948 - ترجمه کتاب «تحقیقات علوم ورزشی در دنیای واقعی» نوشته اندی اسمیت، انتشارات سنا، 13949 - تالیف کتاب استعدادیابی در ورزش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 139110 - ترجمه جلد دوم کتاب بیومکانیک ورزشی نوشته جیمز هی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1387 11 - تدوین جزوه آموزشی « نگاهی بر فرآیند استعدادیابی» فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران –بهار 1385راهنمایی و مشاوره پایان نامه فرصت مطالعاتی1- راهنمای پروژه فرصت مطالعاتی، " تحلیل غیر خطی سینرژی های تیمی از طریق رفتار توپ در تیم های فوتسال "، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۷2- راهنمای پروژه فرصت مطالعاتی، "تاثیر 8 هفته تمرین ثبات بخش مرکزی بر نیروی عکس العمل زمین و زمان رسیدن به پایداری در تکلیف فرود تک پا"، دانشگاه اصفهان، 13963- راهنمای پروژه فرصت مطالعاتی، "ارزیابی هماهنگی حرکتی فوتبالیست ها در اجرای مهارت چیپ فوتبال تحت تغییرات قیود مختلف"، دانشگاه تهران، 1396 دکترا1- مشاور پایان نامه دکترا، " اثر شش هفته تمرینات هاپینگ بر روی کنترل عصبی عضلانی (فیدفوروارد و فیدبک) و شاخصه های بیومکانیکی اندام تحتانی ورزشکاران دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا با تاکید بر بازگشت به ورزش"، دانشگاه تهران، 13952- مشاور پایان نامه دکترا، "عوامل پیش بین حداکثر گشتاور ولگوس زانو بعد از بازسازی جراحی در تکلیف افت-فرود مورب تک پا با تاکید بر عوامل نورومکانیکی: ریسک فاکتورهای آسیب ثانویه لیگامان صلیبی قدامی"، دانشگاه تهران، 1395 کارشناسی ارشد1- راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "تجزیه تحلیل توالی اقدامات در بازی والیبال با استفاده از نرم افزار ماز"، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 13962- راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "استعدادیابی نوین در ورزش سه گانه و تعیین شاخص ها با تاکید بر متغییرهای بیومکانیکی"، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 13963- راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "بررسی آستانه ایجاد اسپاسم، درعضلات منتخب مفصل زانو افراد فلج مغزی،حین راه رفتن باحداکثر سرعت خودانتخابی "، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 13954- راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "مقایسه برخی پارامترهای کینتیکی منتخب راه‌رفتن افراد فلج مغزی و سالم"، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 13955- راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "تاثیر کفی های منحصر به فرد بر خستگی عضلانی افراد سالم"، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 13956- راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد، "تعیین پارامتر بیشینه تغییر شکل عمودی برای سطوح ورزشی با استفاده از شبیه سازی اجرای محدود"، دانشگاه بین المللی امام رضا ع، 13957- مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، "مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات زانو و مچ پا در حین بالا رفتن از پله با ارتفاعات مختلف"، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 13958- مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، "تاثیر تمرینات اکسنتریک بر ویژگیهای مکانیکی و مورفولوژی عضله پهن خارجی"، دانشگاه هومبولت برلین/آلمان، 13929- مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، " تاثیر یادگیری مشاهده ای و سطح مهارت الگو بر توسعه قابلیتهای شناسایی و اصلاح خطا " ، دانشگاه تهران ، 1386انجمن های بین المللی1. عضو افتخاری انجمن بیومکانیک اروپا، https://esbiomech.org 2. عضو انجمن بین المللی بیومکانیک، https://isbweb.org 3. عضو انجمن کالج اروپایی علوم ورزشی، https://www.ecss.de 4. عضو انجمن ایراسا – انجمن دانشگاهیان و متخصصین مقیم آلمان، http://www.irasa.org همکاری با نشریات علمی ISI & ISC و همایش های علمی1- عضو کمیته علمی کنگره بین المللی پژوهش و فناوری های علوم ورزشی اسپانیا، ۱۳۹۶ تا کنون http://www.icsports.org 2- عضو کمیته علمی نشریه بیومکانیک، ۱۳۹۶ تا کنون https://www.journal-of-biomechanics3- عضو هیئت تحریریه نشریه بین المللی اورتوپدیک انگلستان، 1395 تا کنون https://www.ecronicon.com 4- 4نشریه علمی- پژوهشی پزشکی ورزشی آسیا، 1391 تا کنون5 - نشریه علمی-پژوهشی مطالعات طب ورزشی، 1393 تا کنون 6 - نشریه علمی-پژوهشی مطالعات توانبخشی، 1394 تا کنون7- همایش بین المللی تربیت بدنی 1393 و 13948 - همایش مهندسی پزشکی تهران 1394 9 - داوری طرح های پژوهشی فن بازار، معاونت علمی ریاست جمهوری 1394 10 - داوری طرح های پژوهشی ایده بازار، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 139511 - داوری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1395سابقه آموزشی1 - مدرس واحد بیومکانیک حرکت انسان ، مقطع دکترا – دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۱۳۹۷2 - مدرس واحد تحلیل مکانیکی حرکات انسان ، مقطع دکترا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - 13953 - مدرس واحد آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی ، مقعطع کارشناسی ارشد– دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات – 1394 تا کنون4 - مدرس واحد مطالعه هدایت شده در بیومکانیک ورزشی ، مقعطع کارشناسی ارشد– دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات – 1394 تا کنون5 - مدرس دوره تربیت دستیار آزمایشگاه- حوزه تجیزات بیومکانیک، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1395

  • آبی
  • نوع 3
  • clip-68483e98
  • 02188748083
  • rfathi726@yahoo.com
  • www.ssrc.ac.ir