پارک گلستان

  • گلستان
  • گرگان
  • فرآیند تاسیس پارک علم و فناوری گلستان بعد از سفر هیئت محترم دولت نهم به استان گلستان در اسفند سال1384 مطرح و اقدامات اولیه برای راه اندازی آن از همان زمان آغاز گردید. در تاریخ هفدهم دی ماه 1391 پارک علم و فناوری گلستان موافقت نامه اصولی خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نمود و با تشکیل شورای پارک و تدوین و تصویب آیین نامه های لازم فعالیت های پارک شکل جدی تری به خود گرفت. به دنبال این امر تصویب چارت سازمانی و شکل گیری ستاد، پذیرش و استقرار واحدهای فناور در پارک صورت پذیرفت. در اولین گام اجرایی مرکز رشد واحدهای فناوری در تیر ماه سال 1392 با کسب مجوز از وزارت متبوع فعالیت خود را آغاز نمود .هدف اصلی کمک به توسعه کسب و کارهای دانش محور و در نتیجه افزایش توان اقتصادی- علمی استان گلستان با تکیه بر توان علمی صاحبان ایده، نخبگان، فناوران و دانشگاهیان می باشد. از جمله ماموریت های پارک علم و فناوری استان گلستان می توان به انتقال و تجاری سازی تکنولوژی، تسهیل انتقال دانش از دانشگاه به صنعت، افزایش توان رقابتی صنایع کشور، ارتقاء فرهنگ نوآوری در کشور، پرورش شرکت های نوپا در زمینه فناوری نوین، فراهم سازی بستری مناسب برای فعالیت کسب و کارهای دانش محور در پارک اشاره کرد.

  • در حال حاضر جناب آقاي دكتر مهدي غفاري، به مدت 18 ماه است كه به عنوان رئيس پارك علم و فناوري گلستان در حال فعاليت است. ايشان داراي مدرك دکتري تخصصی پلیمر از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو رسمي هيئت علمي دانشگاه گلستان مي‌باشد.همچنين دكتر حامد رضايي در حال حاضر به عنوان معاون فناوري پارك گلستان در حال فعاليت مي‌باشد. وي داراي مدرك دكتري زمين‌شناسي مهندسي از دانشگاه فردوسي مشهد و استاديار و عضو رسمي هيئت علمي دانشگاه گلستان مي‌باشد.

  • زرد
  • نوع 7
  • پارک گلستان
  • 01732252161
  • info@gstpark.ir
  • www.gstpark.ir