پارک کهگیلویه و بویراحمد

  • کهگیلویه و بویراحمد
  • یاسوج
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوریپارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمدافتتاح رسمی پارک: 1397عمده زمینه فعالیت پارک:کشاورزی و گیاهان داروییصنعت نفت و گازگردشگری و توریسم سایر حوزه هاتعداد مراکز رشد: 3 مرکزتعداد واحدهای فناور عضو(تا تاریخ آبان 1399):53 واحد

  • سید شمس الدین هاشمیرئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمدعضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج

  • سبز
  • نوع 9
  • park kohgil~1
  • 07431330000
  • info@kbstp.ir
  • www.kbstp.ir