پارک کرمانشاه

  • کرمانشاه
  • کرمانشاه
  • پارك علم و فناوري کرمانشاه به عنوان نهادي اجتماعي– اقتصادي، موثر در امر توسعه فناوري و به تبع آن توسعه اقتصاد دانش‌بنيان واشتغال‌زايي تخصصي با هدف حمایت و استقرار شركت‌هاي فناور كوچك و متوسط، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و مؤسسات پژوهشي كه در تعامل سازنده با يكديگر و با ساير نقش‌آفرينان نظام زيست بوم نوآوري به فعاليت‌هاي فناوري اشتغال دارند، براساس مجوز ‌براساس مجوز شماره 2400 مورخ 23/03/1386 شوراي گسترش و برنامه‌ريزي آموزش عالي تأسيس گردید. همچنین مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با حمایت مجموعه مدیران ملی و استانی و بهره مندی از امکانات و منابع جهاد دانشگاهی از تابستان سال 1384 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است. در حال حاضر هفت مرکز رشد شامل مرکز رشد جامع و مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرکز استان، مراکز رشد شهرستانی در شهرستان های کنگاور، اسلام آباد غرب، سنقروکلیایی، مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مناطق سردسیری در شهرستان روانسر و مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مناطق گرمسیری در شهرستان سرپل ذهاب و دومرکز نوآوری درشهرستانهای دالاهو و صحنه در زیر مجموعه پارک علم و فناوری در حال فعالیت می‌باشند. از دیگر ساختارهای فناورانه پارک علم و فناوری کرمانشاه میتوان به وجود پنج مرکز نوآوری و دو شتابدهنده اشاره نمود.

  • ریاست پارک علم وفناوری کرمانشاه بر عهده دکتر سیامک آزادی می‌باشد. دکتر آزادی دارای دکترای مدیریت بازاریابی و عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه می‌باشند. از جمله سوابق اجرایی ایشان میتوان به معاونت فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه، مدیر گروه پژوهشی مدیریت راهبردی و مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات جهاددانشگاهی استان کرمانشاه اشاره نمود.

  • نارنجی
  • نوع 1
  • Movie_0001-e286eb9f
  • 08338257245
  • info@kti.ir
  • www.KTI.ir