پارک هرمزگان

  • هرمزگان
  • بندرعباس
  • پارک علم و فناوری استان هرمزگان به منظور ایجاد زیر ساخت های مناسب در راستای توسعه علم و فناوری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان استان و ایجاد شبکه فناوری بین صنعت و دانشگاه از طریق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه در ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ شکل گرفت و فعالیت رسمی خود را از دی ماه همان سال آغاز نمود.پارک هرمزگان امیدوار است با فراهم ساختن خدمات و امکانات و ارائه مشاوره‌های فنی، مدیریتی و حقوقی لازم به فناوران برتر بتواند موجبات شکوفایی استعدادها و به ثمر رساندن ایده های آن‌ها را فراهم آورد. به طوری که هر یک از شرکت‌های مستقر بتوانند پس از خروج از پارک به عنوان شرکتی مستقل با قدرت رقابتی بالا با فناوران داخلی و خارج از کشور فعالیت نمایند.

  • ریاست پارک علم و فناروی هرمزگان بر عهده آقای دکتر علی فتی می باشد. این پارک دارای معاونت فناوری پشتیبانی با مدیریت آقای دکتر مقدری، مرکز رشد جامع واحد های فناور پزشکی و غیر پزشکی با مدیریت آقای دکتر نیکوفکر است .

  • آبی
  • نوع 3
  • پارک هرمزگان
  • 0763101
  • pr.hmstp@gmail.com
  • hmstp.ir