پارک مازندران

  • مازندران
  • ساری
  • پارک علم و فناوری مازندران مجموعه ای تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به عنوان یکی از مهمترین ساختارهاي مؤثر در اقتصاد دانش بنیان، محيطي مناسب براي استقرار، رشد، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکت های دانش بنیان را فراهم می آورد و شرکت هایی فناور مستقر در آن در تعامل سازنده با دانشگاه ها و سایر مؤسسات پژوهشی و فناوری به فعاليت هاي فنّاورانه می پردازند.هدف اصلي پارک علم و فناوری مازندران تولید و افزايش ثروت در جامعه از طريق ایجاد و توسعه فعالیت مؤسسات متکی بر دانش و فناوری است. اهم اين فعاليت ها شامل نیازسنجی، ايده پردازي، تحقیق و توسعه، طراحي مهندسي، ثبت مالكيت فكري، تجاری سازی، انتقال فناوری، فروش و پشتیبانی بعدي براي تحقق محصولات فناوري در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي‌باشد.

  • دکتر علی معتمدزادگان تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه تهران، تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در دانشگاه فردوسی مشهد و کورنل آمریکا گذرانده است. وی اکنون با بیش از 80 مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر جهانی و اجرای 17 طرح پژوهشی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری می باشد. از جمله فعالیت های اجرایی دکتر معتمدزادگان می توان به مدیر تحقیق و توسعه شرکت فرآوردهای لبنی کاله، مدیر پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، سرپرست موسسه آموزش عالی تجن و مدیر مرکز رشد واحدهای فناور طبرستان اشاره کرد. فعالیت ایشان در حوزه پارک علم و فناوری و مراکز رشد از سال 1386 با مسولیت راه اندازی پارک علم و فناوری مازندران آغاز گردید. دکتر معتمدزادگان از سال 2015 میلادی تا 2018 مسولیت بخش غرب آسیا و شمال آفریقا IASP را بعهده داشت

  • آبی
  • نوع 9
  • video_siqu6iz4sevi94k4memo5fd5a16176c5e-5b4a5436
  • 01133208293
  • info@mstp.ir
  • www.mstp.ir