پارک دانشگاه تهران

  • تهران
  • تهران
  • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سال 1380 در قالب مرکز آفرینی شروع به فعالیت نمود و در آبان سال 1382 با دریافت موافقت اصولی مرکز رشد واحدهای فناور از وزارت علوم تبدیل به مرکز رشد گردید.این مجموعه از سال 1383 شروع به استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد نمود. در نهایت در تاریخ 2 مردادماه سال 1384 این مجموعه مجوز پارک را دریافت نمود و از مهر ماه سال 1384 واحدهای فناور شروع به استقرار در این پارک نمودند.پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هم اکنون با دو دهه تجربه فعالیت دارای 172 واحد فناور عضو و بیش از 150 هسته فناور می باشد و در این راستا تلاش می نماید تا با هدف توانمندسازی اقتصادی،افزایش رقابت پذیری واحدهای فناور، توسعه کارآفرینی و تجاری سازی نتایج تحقیقات نقش آفرینی نماید.

  • جناب آقای دکتر عباس زارعی هنزکی ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را بر عهده دارند ایشان علاوه بر سوابق دانشگاهی تجارب مدیریتی ارزنده ای نیز در صنایع کشور دارند.

  • سبز
  • نوع 3
  • پارک دانشگاه تهران
  • 02188220700
  • info@stp.ut.ac.ir
  • www.utstpark.ir