پارک خوزستان

  • خوزستان
  • اهواز
  • پارك علم و فناوري خوزستان به عنوان متولي اصلی حمايت از فناوری در استان خوزستان، فعاليت رسمي خود را از خرداد ۱۳۸۸ با كسب مجوز از وزارت علوم تحقيقات و فناوري و زير مجموعه دانشگاه شهيد چمران اهواز آغاز نمود. اين پارك در سال ۱۳۹۰ مستقل و به عنوان بالاترين نهاد حمايت از توسعه فناوري به ادامه فعاليت خود پرداخت. چشم انداز پارک علم و فناوری خوزستان تبدیل شدن به قطب منطقه ای توسعه ی فناوری و کسب و کار های دانش بنیان با تکیه برمزیت های نسبی استان می باشد و مهم ترین اهداف تعیین شده بری تحقیق چشم انداز شامل موارد زیر می باشد:• دستیابی به زیرساخت های مطلوب و جذاب برای پذیرش شرکت های دانش بنیان داخلی و خارجی• کمک به توسعه تعامل سه جانبه دانشگاه، صنعت و جامعه از طریق افزایش دانش بری صنعت، تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان دانشگاه و تقویت فرهنگ نوآوری جامعه• ایجاد و گسترش جریان سیال دانش بین مراکز علمی و صنایع در جهت نوسازی علمی- فناوری صنایع موجود• تحقق ارتباط مؤثر و هم افزایی بین تمامی اجزای زنجیره ایده تا پدیده• خلق و توسعه فناوری های نوین، مبتنی بر مزیت های رقابتی منطقه و خلق مزیت های جدید• کمک به توسعه تجارت بین المللی با تاکید بر مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه کشور عراق• افزایش کارایی و اثربخشی پژوهش و فناوری استان تا حاصل شدن بهبود کیفیت زندگی مردمخلاصه اطلاعات پارک علم و فناوری خوزستانتاریخ تاسیس: ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ رییس پارک علم و فناوری: دکتر ایرج کاظمی نژادسال اخذ ردیف بودجه ملی: سال ۱۳۹۲تعداد مراکز رشد: 7تعداد کانون های شکوفایی و خلاقیت نوآوری : 12تعداد واحدهای مستقر در پارک: 225تعداد شرکت های دانش بنیان: 39

  • ریاست پارک علم و فناوری خوزستان بر عهده آقای دکتر ایرج کاظمی نژاد می باشد. ایشان استاد تمام دانشگاه شهید چمران و دارای مدرک دکتری تخصصی فیزیک حالت جامد از دانشگاه بریستول انگلستان می باشند. موسس شرکت دانش بنیان و دارای سه ثبت اختراع ملی و بیش از 130 مقاله در مجلات ملی و بین المللی می باشد. معاونت فناوری این پارک بر عهده دکتر سید یحیی میرزایی دارای مدرک دکتری هیدرولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.

  • آبی
  • نوع 9
  • park khoozastan~1
  • 06133338335
  • info@khstp.ir
  • www.khstp.ir